فرصت طلایی برای تولیدکنندگان و بازرگانان صنعت پلیمر و پلاستیک - آرین

فرصت طلایی برای تولیدکنندگان و بازرگانان صنعت پلیمر و پلاستیک

  ایسنا بنابر اعلام سایت ارانیکو، بنابراین عدم حضور پررنگ کسب و کارها در این بستر میتواند یک زنگ خطر برای از دست دادن بخش بزرگی از بازار در آینده نزدیک باش...

۳۰ فروردین ۱۴۰۲ 1 دقیقه

بیشتر