مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
بدنه ظرف جاپودری
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
تک کویتی
جنس قطعه
PP

قالب بدنه جا پودری که به صورت راهگاه گرم ساخته شده است سایر قالب های مربوط به این محصول را میتوانید داخل سایت مشاهده بفرمایید 

به اشتراک بگذارید