مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
تایل
دسته بندی
قالب تایل
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
دو کویتی
جنس قطعه
PP

این کفپوش با کنار هم قرار گرفتن چندیدن قطعه تشکیل می‌شود که همین امر، کاربرد آن را در محیط های متفاوت آسان می‌نماید. در حقیقت کلمه تایل به این دلیل به کفپوش اضافه شده که این نوع کفپوش ها برای اولین بار به شکل کاشی به بازار کفپوش ارائه شدند بنابراین ، این قطعه با قطعات دیگری مونتاژ شده و محصول نهایی که کف پوش تایل است را شکل میدهد این قالب به صورت راهگاه مستقیم کار شده و دارای شش دریچه ورود مواد است تا قطعه به صورت کاملا یکنواخت و صحیح شکل بگیرد با توجه به شکل خاص قطعه از پین پران برای بیرون اندازی استفاده شده است

به اشتراک بگذارید

کنج تایل

قالب تایل

قالب اول مجموعه چتر ساحلی

مجموعه قالب چتر ساحلی