مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
درب دوم ظروف حبوبات
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
دو کویتی
جنس قطعه
PP

درب جدید حبوبات که استفاده از ظروف را راحت تر میکند این درب شامل دو تکه جدا از هم است که بر روی همدیگر قرار میگیرند مراحل ساخت و تست قالب قالب ثانویه این قالب را هم میتوانید در سایت ما مشاهده بفرمایید

به اشتراک بگذارید