مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
درب شیشه ای فنجان
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
شش کویتی
جنس قطعه
PS

این قالب دارای شش کویتی مجزا است که از سیستم تغذیه راهگاه مستقیم بهره میبرد و برای بیرون اندازی قطعه از پین پران استفاده میشود 

به اشتراک بگذارید

فنجان پلاستیکی

مجموعه قالب لیوان و فنجان

لیوان پلاستیکی

مجموعه قالب لیوان و فنجان