مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
درب ظرف حبوبات
ابعاد قالب
--
تعداد کویتی
دو کویتی
جنس قطعه
PP

درب جدید حبوبات که استفاده از ظروف را راحت تر میکند این درب شامل دو تکه جدا از هم است که بر روی همدیگر قرار میگیرند مراحل ساخت و تست قالب قالب ثانویه این قالب را هم میتوانید در سایت ما مشاهده بفرمایید

به اشتراک بگذارید

قالب بدنه ظرف حبوبات

مجموعه قالب ظروف حبوبات

درب ظرف حبوبات

مجموعه قالب ظروف حبوبات