مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
درب ظروف ادویه
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
چهار کویتی - شش کویتی
جنس قطعه
PP & PS

این ویدیو شامل دو قالب جداگانه است که قطعات تولید شده توسط ان ها بر روی یکدیگر قرار میگیرند اما در هر دو قالب از کف پران برای بیرون اندازی قطعه استفاده میشود و به صورت راهگاه گرم ساخته شده اند 

به اشتراک بگذارید

ظروف ادویه

مجموعه قالب ادویه

کفی ظروف ادویه

مجموعه قالب ادویه