مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
درب ظروف جا پودری
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
دو کویتی
جنس قطعه
PP

درب ظروف جا پودری که بر روی بدنه ان قفل میشود قالب به صورت راهگاه گرم کار شده و برای پران قطعه از پران های تیغه ای استفاده میشود 

به اشتراک بگذارید

لیوان ظروف جا پودری

مجموعه قالب ظرف جاپودری

بدنه ظرف جاپودری

مجموعه قالب ظرف جاپودری