مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
سطل داخلی
ابعاد قالب
تعداد کویتی
تک کویته
جنس قطعه
PP
قالب سوم از مجموعه قالب سطل اشغال - قالبسازی آرین

برای مشاهده مجموعه قالب سطل زباله اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده تمام خدمات (گروه صنعتی آرین) اینجا کلیک کنید.

سطل داخلی – قالب سوم مجموعه سطل زباله - آرین
به اشتراک بگذارید