مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
ظرف قند و شکر
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
تک کویتی
جنس قطعه
PP

این ویدیو شامل دو قالب ظرف قند و شکر است که هر کدام دارای مکانیزم مشابهی هستندهردو دارای راهگاه گرم اما برای بیرون اندازی قطعه از کف پران استفاده شده که برای تحریک صفحه کف پران از جک هیدرولیک استفاده میشود و برای بیرون اندازی راهگاهی که بر روی سنبه وجود دارد از از پین پرانی که از داخل سنبه عبور کرده استفاده میشود 

به اشتراک بگذارید

کاسه ظروف قند و شکر

مجموعه قالب ظروف قند و شکر

درب ظروف برنج

مجموعه قالب ظرف برنج