مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
فنجان پلاستیکی
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
دو کویتی - چهار کویتی
جنس قطعه
PS

این ویدیو شامل دو دست قالب است قالب مغزی فنجان و قالب فنجان مغزی فنجان تولید شده با مواد پلی استایرن داخل قالب فنجان قرار گرفته و مواد پلی پروپیلن بر روی آن تزریق میشود هر دو قالب به صورت راهگاه گرم کار شده و برای بیرون اندازی قطعه از مکانیزم کف پران استفاده میشود قالب مغزی فنجان به صورت چهار کویتی و قالب فنجان دو کویتی میباشد

به اشتراک بگذارید