مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
فولی هرزگرد خودرو
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
دو کویتی
جنس قطعه
Pa

فولی هرزگرد باعث یکنواخت وهم زمانی قطعات موتور دارای حرکتی میشودبرای این منظور از بال برینگ ترجیحا از روش ساخت فورجینگ (آهنگری)و با کمک گریس های با کیفیت بالا و قفسه از متریال پلی آمیدی به خاطر سبک شدن وزنمجموعه بال بیرینگ و افزایش سرعت آن  باید استفاده گردد.ساخت قالب فولی خودرو ال ۹۰

به اشتراک بگذارید

مخزن رادیاتور mvm 315

قالب قطعات خودرویی مجموعه قالب رادیاتور

تیغه واسط مخزن رادیاتور mvm-315

قالب قطعات خودرویی مجموعه قالب رادیاتور