مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
قاشق ظروف حبوبات طرح قلب
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
هشت کویتی
جنس قطعه
PS
به اشتراک بگذارید

قالب بدنه ظرف حبوبات

مجموعه قالب ظروف حبوبات

درب ظرف حبوبات

مجموعه قالب ظروف حبوبات