مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
قالب آبکش آشپزخانه
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
تک کویتی
جنس قطعه
PP

این فیلم شامل سه سایز آبکش است که شبکه پران سایز کوچک و بزرگ ان به صورت کف پران منظور شده و دارای راهگاه مستقیم میباشد سایز کوچکتر این مجموعه نیز ساخته شده که فیلم ساخت و تست قالب ان را میتوانید در نمونه کار های ما مشاهده بفرمایید 

به اشتراک بگذارید

مجموعه سه سایز قالب جعبه

مجموعه قالب سبد و آبکش