مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
قالب شال آویز
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
تک کویتی
جنس قطعه
PP

این قالب به صورت راهگاه مستقیم ساخته شده و دارای پین پران جهت بیرون اندازی قطعه است. 

به اشتراک بگذارید