مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
لیوان ظروف جا پودری
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
چهار کویتی
جنس قطعه
PP

این قالب به صورت راهگاه گرم کار شده و بیرون اندازی قطعه با کمک صفحه جانبی پران انجام میشود 

به اشتراک بگذارید

بدنه ظرف جاپودری

مجموعه قالب ظرف جاپودری