مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
لیوان مایع ظرفشویی
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
تک کویتی
جنس قطعه
PP

قالب به صورت راهگاه گرم کار شده و بیرون اندازی قطعه با کمک صفحه جانبی پران انجام میشود 

به اشتراک بگذارید

قالب شال آویز

قالب های متفرقه