مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
لیوان پلاستیکی
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
دو کویتی - چهار کویتی
جنس قطعه
PS

این ویدیو شامل دو دست قالب است قالب مغزی لیوان و قالب لیوان که مغزی لیوان تولید شده با مواد PS داخل قالب لیوان قرار گرفته و مواد PP بر روی آن تزریق میشود هر دو قالب به صورت راهگاه گرم کار شده و برای بیرون اندازی ان از مکانیزم کف پران استفاده میشود قالب مغزی لیوان به صورت چهار کویتی و قالب لیوان دو کویتی میباشد

به اشتراک بگذارید

فنجان پلاستیکی

مجموعه قالب لیوان و فنجان