مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
مجموعه سه سایز قالب جعبه
ابعاد قالب
٤٥۰*٣٥۰
تعداد کویتی
تک کویتی
جنس قطعه
PP

این فیلم شامل سه سایز جعبه است که هر سه قالب شامل دو کشویی و به صورت راهگاه گرم کار شده است.

به اشتراک بگذارید