مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
کاسه ظروف قند و شکر
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
تک کویتی
جنس قطعه
PS

این قالب به صورت راهگاه گرم کار شده و برای بیرون اندازی ان از کف پران استفاده میشود 

به اشتراک بگذارید