مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
کفی ظروف ادویه
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
چهار کویتی
جنس قطعه
PS

این قالب به صورت راهگاه گرم کار شده و برای بیرون اندازی ان از کف پران استفاده میشودجهت کنترل و تحریک کشویی ها نیز از پین کج استفاده شده است 

به اشتراک بگذارید

ظروف ادویه

مجموعه قالب ادویه