مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
کفی ظروف حبوبات
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
دو کویتی
جنس قطعه
PS

این قالب به صورت راهگاه گرم کار شده و برای بیرون اندازی ان از کف پران استفاده میشودکنترل و تحریک کشویی ها نیز به کمک پین کج انجام میشود  

به اشتراک بگذارید

قالب بدنه ظرف حبوبات

مجموعه قالب ظروف حبوبات

درب ظرف حبوبات

مجموعه قالب ظروف حبوبات