BLOG

فرصت طلایی برای تولیدکنندگان و بازرگانان صنعت پلیمر و پلاستیک

  ایسنا بنابر اعلام سایت ارانیکو، بنابراین عدم حضور پررنگ کسب و کارها در این بستر میتواند یک زنگ خطر برای از دست دادن بخش بزرگی از بازار در آینده نزدیک باشد. صنعت پلیمر و پلاستیک نیز از این قاعده مستثنا نیست. به عبارت دیگر درحال حاضر تعداد زیادی از مشتریان احتمالی فعالان پلیمر و […]