مشخصات نمونه‌کار

نام محصول
cleanroom
ابعاد قالب
-
تعداد کویتی
چهار کویتی
جنس قطعه
POM

داخل قالب تیغچه هایی قرار گرفته شده و سپس مواد مذاب پلاستیک بر روی ان ها قطعه نهایی را تشکیل میدهند برای مهار این تیغچه ها از اهنربا داخل قالب استفاده شده و جهت بیرون اندازی قطعه از پین پران بهره میبرد 

به اشتراک بگذارید

spilit – ring

قالب های متفرقه

قالب شال آویز

قالب های متفرقه